tema
Yaşanmışlık izleri taşıyan objelere oldum olası ilgi duymuşumdur. Hatırası nedeniyle küçüklükten buyana sakladığım bazı eşyalara aile büyüklerim halen anlam veremez. Seyahatlerden getirilen magnetler, bir zamanlar kullanılan saatler, plaklar, telefonlar, giysiler.. İşte bunların hepsi, hayatımızdaki değişimlerin atmaya kıyamadığımız tanıklarıdır. Büyük ölçüde bu yüzden olacak günümüze kadar özenle saklanmış ya da binbir emekle gün yüzüne çıkartılmış tarihi eserlere dokunabildiğim mesleğimi severek yapıyorum.
Ancak mesleğimin ülkemizde doğru tanımlanıp uygulanması için katedilmesi gereken meşakkatli bir yol var. Elimden geldiğince mesleki bilginin paylaşılması, disiplinler arası çalışmaların geliştirilmesi, farkındalıklarla koruma bilincinin oluşması gayreti ve bütüncül koruma ilkesiyle çalışmalar sunmaya özen gösteriyorum.
İngiliz şair Abraham Cowley; ‘Geçmiş ve gelecek yoktur, sonsuz bir şimdi vardır’ der. Kültür varlığı olan tarihi eserlerimiz varlıklarıyla ve taşıdıkları bilgilerle geçmişi hepimiz için şimdi yapar.
Şimdi onları koruma ve anlama zamanı..

Özgeçmişçalışma

1999 yılında Uludağ Üniversitesi İşletmecilik bölümüne girdi.
2004 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme programından mezun oldu. Bu eğitimi ile çeşitli şirketlerde görev aldı.
2003 yılında İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümüne başladı. 2006 yılında 2 yıldız CMAS balıkadam brövesi aldı.
Restorasyon-Konservasyon eğitimi yılları içerisinde birçok arkeolojik kazıda ve müzede staj çalışmalarını tamamladı. Metal eserlerin konservasyonu alanında branşlaştı.
2007 yılında Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı yüksek lisans programına başladı. 3 yıl süresince Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı Kültür Karıncaları Projesi’nde gönüllü eğitmendi. 2008 ve 2009 kazı dönemlerinde Denizli’de Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvar Şefi olarak çalıştı. 2009 yılı eylül ayında İstanbul’un Fethi sırasında kullanılan zincirleri araştırması sonucunda Haliç Zinciri Problemi başlıklı tezini tamamladı. 2010 yılında ilk kitabı Haliç Zinciri’ni yayımladı.
Aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’na atanarak İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı’nda göreve başlamış, metal eserlerin konservasyon çalışmalarının yanı sıra disiplinler arası işbirliklerin oluşmasında ve çeşitli çalıştayların düzenlenmesinde emek vermiştir. Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel etkinlikte yer alarak metal eserlerin konservasyonu ile arkeometrik tekniklerle incelemesinde uzmanlaşmaya yönelmiştir. 2017 yılı kasım ayından itibaren Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’nda görev almaktadır. TÜBİTAK da dahil olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde her yıl pek çok konservasyon ve restorasyon projesinde görev almaktadır. Ankara Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak metal bilgisi ve konservasyonu dersleri vermiştir. TRT Belgesel ve İz Tv’de Haliç Zinciri için hazırlanan belgesellere bilimsel danışmanlık yaptı.
2020 yılı mayıs ayında Türkiye’de Somut Kültürel Mirasın Restorasyon ve Konservasyonu Değerlendirme Anketi Sonuç Raporu ve Düşündürdükleri isimli kitabı yayımlanmıştır.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Koruma Doktora programında Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarlarında Taşınabilir Kültür Varlıklarının Otantiklik Araştırmalarına Yönelik İzlenecek Metodolojilerin Geliştirilmesi başlıklı araştırmayı Doç. Dr. Ali Akın Akyol danışmanlığında yürütmektedir. ICOM-CC (Committee for Conservation), Kültür Araştırmaları Derneği, Kültürel Mirasın Dostları (KÜMİD) ve Azerbaycan MİRAS Derneği üyesi, İtalyan YOCOCU birliği Türkiye temsilcisidir. Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği (KÜMAD) kurucu üyesidir. Konservatör-Restoratörler Derneği kurucu üyesi ve eş genel başkanıdır. Her yıl çeşitli seminer, söyleşi, panel ve konferanslara katılarak ve sunduğu yayınlar yoluyla bilgi, düşünce ve deneyimlerini paylaşmaktadır.

111