You are currently viewing Arkeometrik İncelemeler Işığında Tarihi Metallerin Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları

Arkeometrik İncelemeler Işığında Tarihi Metallerin Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları

Türkiye Arkeolojisinde Metal: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar, 03-05 Ekim 2013

İndir (PDF, 6.47MB)

Bildiri Metni

Bir cevap yazın