You are currently viewing Metallerin Konservasyon Tarihine Genel Bakış

Metallerin Konservasyon Tarihine Genel Bakış

II.Tarihi Eserleri Koruma ve Onarım Çalıştayı: Metal Eserler, İstanbul, 12-15 Ekim 2016

Bir cevap yazın