You are currently viewing Müzelerde Bütüncül Yaklaşım Denemesi: Tarihi Objelerin Değişim Süreçleriyle Sergilenmesi

Müzelerde Bütüncül Yaklaşım Denemesi: Tarihi Objelerin Değişim Süreçleriyle Sergilenmesi

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2017, Bursa

İndir (PDF, 1.47MB)

Notlar:
1- Bu metinde geçen bazı kelimeler editör tarafından yanlış yazılarak değiştirilmiştir (plastic, arsenic gibi).
2- Editör tarafından özet bölümü ve metinle ilişkili son 4 resim çıkartılarak metin içindeki atıfları kaldırılmıştır.
Bildiri metninin tam kopyası şöyledir.

İndir (PDF, 1.15MB)


Bildiri Kitabı
Bildiri Metni

Bir cevap yazın