You are currently viewing Sürdürülebilir Korumanın Sağlanması İçin Temel Önlemler: Önleyici Korumaya Zihniyet Boyutundan Eleştirel Bakış

Sürdürülebilir Korumanın Sağlanması İçin Temel Önlemler: Önleyici Korumaya Zihniyet Boyutundan Eleştirel Bakış

23 Ekim 2019 – AKMED, Antalya

Bildiri Özeti

İndir (PDF, Bilinmeyen)

Bir cevap yazın