You are currently viewing Türkiye’de Somut Kültürel Mirasın Restorasyon ve Konservasyonu Değerlendirme Anketi ve Sonuçları Üzerine

Türkiye’de Somut Kültürel Mirasın Restorasyon ve Konservasyonu Değerlendirme Anketi ve Sonuçları Üzerine

Heritage İstanbul 2021
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Miras Sohbetleri – A salonu
23 Haziran 2021
12:00-12:45


Bir cevap yazın